Tháng Tư 2017 - Hoá chất công nghiệp, hoá chất ngành giấy, hoá chất dệt nhuộm
0912.817.445

Thúc đẩy hợp tác quản lý an toàn hóa chất trong các nước APEC

Ngày 07/04/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cuộc họp thường kỳ giữa Lãnh đạo Hội đồng chăm sóc trách nhiệm (VRCC) và các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã chính thức được diễn ra nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các Chính phủ và các doanh nghiệp của các nước thành viên APEC trong quản […]