Tháng Bảy 2017 - Hoá chất công nghiệp, hoá chất ngành giấy, hoá chất dệt nhuộm
0912.817.445

Hướng dẫn sơ bộ về đăng kí, khai báo hóa chất qua mạng

Hòa Chất Huy Hoàng đã đăng bài viết về “DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG” hôm nay Hóa Chất Huy Hoàng sẽ hướng dẫn sơ bộ về cách đăng ký, và khai báo hóa chất qua mạng. Để đăng ký và khai báo hóa chất qua mạng các bạn thực hiện các bước như sau: […]