Xút vảy Coustic Soda Flakes NaOH 99%

Xút vảy Coustic Soda Flakes NaOH 99%

Xem tất cả 1 kết quả

  • Xút vảy Coustic Soda Flakes NaOH 99% - Trung Quốc Call for Price

    Xút vảy Coustic Soda Flakes...

    NaOH phản ứng với các axít và ôxít axít tạo thành muối và nước. NaOH phản ứng với cacbon điôxít.  phản ứng với các axít hữu cơ tạo thành muối của nó...