Tháng Bảy 2016 - Hoá chất công nghiệp, hoá chất ngành giấy, hoá chất dệt nhuộm
0912.817.445

Không vận chuyển hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên 1 phương tiện

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định không được vận chuyển các hóa chất, chế phẩm có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện. Việc vận chuyển hóa chất, chế phẩm thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất, ngoài việc thực hiện quy định tại […]