Tháng Chín 2016 - Hoá chất công nghiệp, hoá chất ngành giấy, hoá chất dệt nhuộm
0912.817.445

Giới thiệu về hóa chất Polymer Anion

Polymer Anion (APAM) là chất hỗ trợ đông tụ dùng trong xử lý nước thải. Polymer Anion phù hợp với hầu hết các loại nước thải từ nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt APAM rất phù hợp với nước thải từ các ngành sản xuất giấy, dệt nhuộm, xi mạ, nhiệt điện, khai thác khoáng sản, bùn đỏ – Các […]