Các loại hóa chất nguy hiểm và những lưu ý khi vận chuyển - Hóa chất Huy Hoàng
0912.817.445

Các loại hóa chất nguy hiểm và những lưu ý khi vận chuyển

Hóa chất là loại hàng hóa rất khó vận chuyển đặc biệt là hóa chất nguy hiểm. Hóa chất nguy hiểm khi vận chuyển đòi hỏi phải được vận chuyển trên phương tiện đạt đủ yêu cầu về chất lượng, độ an toàn và được cơ quan chức năng cấp phép.

Xe vận chuyển các loại hóa chất nguy hiểm

Các chất nguy hiểm được phân thành 9 loại như sau:

1. Các chất nổ: Các chất và vật liệu nổ công nghiệp
2. Khí ga dễ cháy: Khí ga không dễ cháy, không độc hại, khí ga độc hại
3. Các hóa chất lỏng dễ cháy và các chất nổ lỏng khử nhậy
4. Các hóa chất đặc dễ cháy: Các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy, các chất dễ tự bốc cháy, các hóa chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy
5. Các hóa chất oxy hóa: các hợp chất ô xít hữu cơ
6. Các chất độc hại: các chất lây nhiểm
7. Các chất phóng xạ
8. Các chất ăn mòn
9. Các chất và hàng nguy hiểm khác

Vận chuyển các chất nguy hiểm phải do từng bộ, ngành cấp tùy thuộc vào loại hàng hóa nguy hiểm cấp giấy phép vận chuyển.

Trước khi vận chuyển các chất nguy hiểm các tổ chức phải có phiếu an toàn hóa chất do nhà sản xuất hoặc nhập khẩu cung cấp, được in bằng tiếng Việt và có đầy đủ thông tin cần thiết.

Quá trình đóng gói các chất nguy hiểm cũng cần được chú trọng về bao bì, thùng chứa phải phù hợp với quy chuẩn. Bao bì, thùng chứa các chất nguy hiểm phải có nhãn ghi thông tin rõ ràng.

Phương tiện vận chuyển phải có dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hóa chất khi vận chuyển. Thiết bị vận chuyển phải có mui, bạt che chắn kín, đảm bảo không thấm nước.

Tham khảo thêm điều kiện vận chuyển các loại hóa chất công nghiệp

Không được vận chuyển các chất nguy hiểm có khả năng phản ứng với nhau trên cũng một phương tiện.

Không được vận chuyển hóa chất cùng với con người, vật nuôi, lương thực thực phẩm, các chất gây cháy nổ và hàng hóa khác.
Người điều khiển phương tiện vận chuyển các chất nguy hiểm phải có giấy phép điều khiển còn hiệu lực, đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp. Đảm bảo vận chuyển theo quy định, chấp hành đầy đủ những quy định ghi trong giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.
Người điều khiển phương tiện vận chuyển hóa chất phải di chuyển theo đúng lịch trình ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ khác có liên quan đến vận chuyển chất nguy hiểm.

Về hình thức đóng gói :
Việc đóng gói hàng nguy hiểm, bao bì, thùng chứa hóa chất nguy hiểm phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bao gói hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Công Thương thừa nhận.

Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm.

Acid Acetic CH3COOH 99.85% – Hàn Quốc xếp trong kho hàng công ty

Phương tiện vận chuyển:

Phương tiện vận chuyển phải có dụng cụ, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hóa chất khi vận chuyển. Thiết bị vận chuyển phải có mui, bạt che chắn kín, đảm bảo không thấm nước.

Không được vận chuyển các chất nguy hiểm có khả năng phản ứng với nhau trên cũng một phương tiện.

Không vận chuyển hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên 1 phương tiện
Không vận chuyển hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên 1 phương tiện

Không được vận chuyển hóa chất cùng với con người, vật nuôi, lương thực thực phẩm, các chất gây cháy nổ và hàng hóa khác.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển các chất nguy hiểm phải có giấy phép điều khiển còn hiệu lực, đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp. Đảm bảo vận chuyển theo quy định, chấp hành đầy đủ những quy định ghi trong giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hóa chất phải di chuyển theo đúng lịch trình ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ khác có liên quan đến vận chuyển chất nguy hiểm.

Công ty hóa chất Huy Hoàng chuyên cung cấp các loại hóa chất công nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh. Quý khách hàng quan tâm đến các loại hàng hóa chất công nghiệp vui lòng tham khảo tại đây

Đánh giá bài viết
Bình Luận