Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất- Hóa chất công nghiệp
0912.817.445

Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2014/TT-BCT về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2014.

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Thông tư được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm; hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và không điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến xăng dầu, dầu khí; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất nguy hiểm vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Theo quy định của thông tư: nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện. Giao người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện cho người lao động và Sở Công Thương tổ chức huấn luyện cho các đối tượng là người quản lý, đồng thời quy định thời gian huấn luyện tối thiểu nhằm truyền đạt đầy đủ nội dung theo yêu cầu. Sở Công Thương kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người quản lý và người lao động. Đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Đánh giá bài viết
Bình Luận